Těsnost svítidel

Problematika těsnosti svítidel se týká:

1. ochrany člověka před možností dotyku nebo přiblížení k nebezpečným činným částem uvnitř svítidla,

2. svítidel před proniknutím cizích pevných těles dovnitř,

3. svítidel před škodlivým proniknutím vody.

Stupeň ochrany (krytí) svítidla se stanovuje pomocí tzv. IP klasifikace. Podle ní se svítidla označuj dvoumístným číselným symbolem (kódem) IP.

První číslice IP symbolu označuje stupeň krytí svítidla před pevnými tělesy, včetně prachu, nářadí a části těla.

Druhá číslice IP symbolu uvádí stupeň krytí svítidla před proniknutím vody.

Význam první číslice IP kódu

První
číslice IP kódu

Stupeň ochrany proti vnikání pevných předmětů

PopisInformace o předmětech, které se nesmí dostat dovnitř svítidla
0 Bez ochrany Bez speciálních ochranných prostředků.
1

Ochrana před pevnými tělesy většími než 50,0 mm

Velká plocha lidského těla, například dlaň (ale bez ochrany před dotykem). Pevná tělesa o průměru nad 50,0 mm.
2 Ochrana před pevnými tělesy většími než 12,0 mm a nepřesahujícími délku 80 mm Prst nebo podobné předměty s délkou nepřesahující 80,0 mm. Pevná tělesa o průměru nad 12,0 mm.
3 Ochrana před pevnými tělesy většími než 2,5 mm Nářadí, dráty atd. s průměrem nebo tloušťkou nad 2,5 mm. Pevná tělesa o průměru nad 2,5 mm.
4 Ochrana před pevnými tělesy většími než 1,0 mm Dráty nebo pasky s tloušťkou nad 1,0 mm. Pevná tělesa o průměru nad 1,0 mm.
5 Odolnost proti prachu Malé množství prachu se dostává dovnitř svítidla, ale je tak malé, že nemá negativní vliv na provoz vybavení.
6 Prachotěsnost Prach neproniká dovnitř svítidla.

Význam druhé číslice IP kódu

Druhá číslice IP kóduStupeň ochrany před vniknutím vody
PopisPodrobnosti týkající se druhu ochrany zajišťované svítidlem
0 Bez ochrany Bez speciálních ochranných prostředků.
1 Ochrana před dopadajícími kapkami vody Kapky vody (dopadající svisle) nesmí škodlivě působit na svítidlo.
2 Ochrana před kapkami vody při sklonu do 15° Svisle dopadající kapky vody nesmí škodlivě působit při sklonu svítidla do 15° vůči normální poloze.
3 Ochrana proti rozstřikované vodě Rozstřikovaná voda dopadající pod úhlem do 60° od svislého směru nesmí škodlivě působit.
4 Ochrana proti cákání vody Voda cákaná na svítidlo z libovolného směru nesmi škodlivě působit.
5 Ochrana proti proudu vody Voda z trysky směřovaná na svítidlo z libovolného směru nesmi škodlivě působit.
6 Ochrana proti vlnám Vodní vlna nebo silný proud vody nesmí proniknout dovnitř svítidla v takovém množství, aby vyvolal škodlivé následky.
7 Ochrana proti ponoření Při ponoření svítidla do vody na stanovenou dobu a při stanoveném tlaku nesmí voda proniknout dovnitř svítidla.
8 Ochrana před hlubokým ponořením

Svítidlo přizpůsobené k dlouhodobému ponoření do vody za podmínek stanovených výrobcem.

UPOZORNĚNÍ: Obecně to znamená, že příslušenství je hermeticky uzavřené. Avšak v případě některých typů to může znamenat možnost proniknutí vody dovnitř, ale pouze způsobem, který nevyvolá škodlivé následky.

V následující tabulce je uveden soupis vlastností určujících těsnost svítidel vyrobených v nejběžnějších stupních ochrany (krytí), stanovených třídami IP.

Stupeň krytíPopis
IP 00 Svítidlo bez ochrany před pronikáním cizích pevných těles a bez ochrany osob před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem a ochrany příslušenství uvnitř svítidla před škodlivým proniknutím vody.
IP 20 Svítidlo chráněné před pronikáním cizích pevných těles o průměru nad 12,0 mm a před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem, prstu nebo podobnému předmětu, o délce nepřesahující 80,0 mm. Bez ochrany vnitřního příslušenství svítidla před škodlivým proniknutím vody.
IP 23 Svítidlo chráněné před pronikáním cizích pevných těles o průměru nad 12,0 mm a před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem, prstu nebo podobnému předmětu, o délce nepřesahující 80,0 mm. Svítidlo chráněné před rozstřikovanou vodou dopadající pod úhlem do 60°od svislé roviny.
IP 33 Svítidlo chráněné před pronikáním cizích pevných těles o průměru nad 2,5 mm a před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem pomoci nářadí, drátu atd. o průměru nebo tloušťce nepřesahující 2,5 mm. Svítidlo chráněné před rozstřikovanou vodou dopadající pod úhlem do 60°od svislé roviny.
IP 43 Svítidlo chráněné před pronikáním cizích pevných těles s průměrem přesahujícím 1,0 mm a před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem pomocí drátu nebo pásky o průměru nebo tloušťce nepřesahující 1,0 mm. Svítidlo zajištěné před rozstřikovanou vodou dopadající pod úhlem do 60°od svislého směru.
IP 44 Svítidlo chráněné před pronikáním cizích pevných těles o průměru nad 1,0 mm a před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem pomocí drátu nebo pásky o průměru nebo tloušťce nepřesahující 1,0 mm. Svítidlo chráněné před cákáním vody z libovolného směru.
IP 54 Svítidlo prachotěsné a chráněné před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem pomocí drátu nebo pásky o průměru nebo tloušťce nepřesahující 1,0 mm. Malé množství prachu proniká dovnitř svítidla, ale je tak malé, že nemá negativní vliv na jeho provoz. Svítidlo chráněné proti cákání vody z libovolného směru.
IP 65 Svítidlo prachotěsné a zajištěné před dotykem nebo přiblížením k vnitřním činným částem pomocí drátu nebo pásky o průměru nebo tloušťce přesahující 1,0 mm. Prach neproniká dovnitř svítidla. Svítidlo chráněné proti proudu vody. Voda z trysky směřovaná na svítidlo z libovolného směru nesmí způsobit škodlivé účinky.
IP 68 Svítidlo prachotěsné a chráněné před dotykem nebo přiblížením k vnitřním živým částem pomocí drátu nebo pásky o průměru nebo tloušťce přesahující 1,0 mm. Prach neproniká dovnitř svítidla. Svítidlo chráněné před hlubokým ponořením, přizpůsobené k dlouhodobému ponoření ve vodě za podmínek stanovených výrobcem. Obecně to znamená vybavení svítidla hermetickým uzávěrem, ale v případě některých typů to může znamenat možnost proniknutí vody dovnitř, ale pouze způsobem, který nevyvolá škodlivé účinky.
Kusů:  0 ks
Cena:  0,- Kč
 

FAWOO TECH

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx